bacsy.edu.vn
Cách phòng tránh bệnh loét ép tại nhà như thế nào?
Loét ép là một loại loét có tính chất hoại tử do một vùng cơ thể kém dinh dưỡng mà nguyên nhân bị tì đè kéo dài. Vậy cần phòng tránh bệnh loét ép tại nhà như thế nào?