bacsy.edu.vn
Bệnh ngoại khoa đau bụng dưới là triệu chứng của bệnh gì?
Đau bụng dưới là triệu chứng bệnh ngoại khoa rất hay gặp đặc biệt ở phụ nữ có thể là nguyên nhân của một số loại bệnh khác chứ không riêng "đau bụng kinh".