bacsy.edu.vn
Bệnh học ngoại khoa u xơ tiền liệt tuyến
U xơ tiền liệt tuyến là một loại u lành tính. Chuyên mục bệnh học ngoại khoa sẽ giới thiệu về nguyên nhân, biểu hiện và biến chứng của căn bệnh này