bacsy.edu.vn
Bác sĩ tư vấn cách đeo khẩu trang chuẩn phòng dịch bệnh Corona
Để đảm bảo sức khỏe người dân cũng như để tránh lây lan cho cả cộng đồng, các bác sĩ tư vấn đã khuyến cáo người dân cách sử dụng khẩu trang phòng dịch Corona từ Vũ Hán Trung Quốc.