babymetal.net
Sakura Gakuin: Kikuchi Moa, Yui Mizuno, Hana Taguchi, Notsu Yunano graduation photo book
Photo book from Sakura Gakuin. This is released to commemorate the graduation of the following members from the group, Moa Kikuchi (BABYMETAL), Yui Mizuno (BABYMETAL), Hana Taguchi, and Yunano Nots…