babymetal.net
Sakura Gakuin: Saku Saku part 2 with Su, Yui and Moa
Saku Saku with Suzuka Nakamoto, Yui Mizuno and Moa Kikuchi with English translations part 2