babymetal.net
4 no Uta (Song of 4) english translation
Yon no Uta (Song of 4) 4 no Uta Four, four! Four, four! Four, four! Four, four! After one is two. [ Hey! Hey! ] After two is three. [ Hey! Hey! ] After three is, woo, four. [ Foh! ] Four, four! Fou…