baborka.ir
معرفی 3 بازی در باب جنگ در سالروز جنگ چالدران | گروه بازی سازی بابرکا
یکی از مهم ترین سبک‌های بازی‌های رومیزی و بردگیم بازی‌های جنگی هستند که در سالروز جنگ چالدران بابرکا تصمیم داره سه بازی از این سبک رو معرفی کنه.