babicgoran.com
Intervju - Peđa Rusić
Pročitatje intervju sa Peđom Rusićem i pogledajte video kako on radi. Ukoliko vas zainteresuje možete ga angažovati da vas podučava dizajnu i radu u adobe programima.