b19.se
Låt oss slippa SVT!
Jag läser artikeln Miljoner tittare kan bli utan SVT (Ex), Copyswede är ju givetvis ute och cyklar, “vidaresändning” kallar de det bara för att det trattas in i ett kabelnät. Det jag ho…