b19.se
FRA, ett av benen borta
En sen reaktion på nyheten att Ryssland kommer undan FRA-spaningen i våra kablar, genom att dra egen fiber jäms med eller i gasledningen som skall dras på botten i Östersjön. Som jag ser det faller…