b19.se
Google Me, The Movie
Jag har just sett Google Me (IMDB). Intressant och tänkvärd. Hur mycket gemensamt har vi med våra namne, som bär samma namn, runt om i världen? Troligen mer än vad vi kan tänka oss. Jag log och skr…