b19.se
Mera WordPress-hack
Jag har just uppdaterat/modifierat ett Wordpress plugin som jag använder tillsammans med Akismet för att spärra/blockera kommentars spam; Akismet htaccess writer — som jag “justerat&#82…