b19.se
Blåtands-nördigt
Jag har hittat ett kul spel, som jag ägnar mig åt när jag rör mig ute bland folk, SoulHunter (hämtas genom att surfa till med telefonen) som går ut på att man ska rädda själar, i form av andras blå…