b19.se
VisualStudio + InDesign != True
Sent postad, skrevs på väg till jobbet idag Dagens irritation, eller egentligen rent allmänt är det faktum att så fort något program gör en boo-boo, får en exception så hoppar Vistual Studios Just-…