b19.se
Höj ribban för FRA, använd Thunderbird + Engimail
För att försvåra avlyssning av mail bör man använda Thunderbird (välj en version som passar dig, Windows, Mac OSX och Linux stöds) tillsammans med Enigmail som genom Open PGP (kräver GnuPG) krypter…