azadehkiani.com
چطور میتونم شادترزندگی کنم(نگاهی به کارگاه خلق یک زندگی شاد به روش خودم 5 بهمن 96) - آموزش مهارت های ارتباطی و بهبود فردی
خلق یک زندگی شاد زندگی شاد ویا خلق یک زندگی شاد شاید کلاف گمشده بسیاری در این دنیا باشه نگاهی به خودتون بندازید به اعضای خانواده ،دوستان، همکاران و اطرافیانتون هم نگاه کنید آیا انسان شادی هستید؟ آیا اونها انسان های شادی هستند؟ البته منظور از شادی صرفاخوش بودن و خندیدن نیست که با مصرف …