azadehkiani.com
مدیریت احساس یا مدیریت زمان به دغدغه و چالشی که در زندگیم با اون مواجهم می پردازم
مدیریت زمان یا مدیریت احساس امروز مطلب بسیار خوبی از استاد امیر مهرانی می خوندم راجع به نوشتن و اهمیت نوشتن و اینکه ده ساله که می نویسن و …. و چقدر نزدیک بود به حرف های دل من نوشتن … من هم نوشتن و خیلی دوست دارم از سالیان قبل اما چند وقتیه تصمیم …