azadehkiani.com
شاید تا به حال در مورد این موضوع که اهدافتون و بنویسیدو برنامه ریزی هاتون مکتوب باشه زیاد شنیدید
نوشتن اهداف و افکار و خواسته هایمان مارا به تحقق آن ها نزدیک تر می کند اگرچه تنها نوشتن کافی نیست و علاوه برآن باید عملگرا و اقدام کننده نیز بود