aysuncan.com.tr
Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Faktörü
Kurumsallaşmada öncelikli olarak firmların mevcut ve gelecek için planladıkları stratejik hedefleri bakımından ihtiyaçlarının doğru tespiti ve bunların yerine getirecek kişilerin görev, yetki ve so…