awwproject.org
!دختر سنی با پسر شیعه عروسی نمی تواند
ذکیه از کودکی علاقمند رفتن به مکتب بود. او می خواست درس بخواند و با سواد باشد تا در آینده بتواند مصدر خدمت به مردم خود باشد. ذکیه علاقه داشت داکتر شود و زنان بامیانی را در ولایت بامیان معالجه نماید…