avvbufala.org
Comissions i Vocalies
Què és i com es crea una Comissió? Una comissió és formada per un grup de veïns. Es crea a partir d’una demanda veïnal sobre cap problema concret del barri. Els veïns afectats …