avoidjw.org
Svenska Brev - Jehovah's Witnesses På avoidjw.org
Visa eller ladda ner svenska bokstäver för Jehovas vittnen. I pdf-format. För forskning och utbildning. På avoidjw.org för personligt bruk.