avogadosnovos.gal
II XORNADA DE DEREITO PENITENCIARIO (11/12/15)
Dende o grupo de traballo de Dereitos Humanos, Estranxeiría e Penitenciario da nosa agrupación, tratamos de divulgar a defensa dos dereitos humanos en xeral, a través de diferentes actividades f…