avantvalencians.org
9 d'Octubre valencià i en pau. Serà el dia de TOTS i TOTES
9 d'Octubre valencià i en pau. Serà el dia de TOTS i TOTES. Des d'AVANT ho anem a celebrar, fugint dels radicalismes i de la violencia d'atres.