avalanche.sk
Najsilnejšie mrazy poľavili už aj na Sibíri. Najchladnejšie až za Lenou.
Frontálne systémy od Atlantiku „zahnali“ najchladnejší arktický vzduch do Verchojanskej oblasti, za rieku Lena. Respektíve, v tomto uzavretom bazéne na ďalekom Sibíri už atlantické prúd…