avalanche.sk
Monzún je už na ceste. Himalájskym expedíciám sa kráti čas na úspešné výstupy.
Podľa správ Indickej meteorologickej spoločnosti sa 14. mája začal formovať v Bengálskom zálive tohtoročný juhovýchodný monzún. Začalo to v čase, keď sa naším himalájistom Michalovi Sabovčíkovi a P…