avalanche.sk
OZ Carpathia
Hlavný cieľ a poslanie OZ Carpathia: Hlavným cieľom a poslaním združenia je aktívne sa angažovať a prispievať k rozvoju vedy a výskumu, projektovej spolupráce predovšetkým v prírodovednej oblasti a…