autokreacja.org
Liderzy w organizacji międzykulturowej
Staż typu Job shadowing to cenne, praktyczne doświadczenie, które pozwala uczestnikowi, poznać całokształt czyjejś pracy poprzez obserwację i uczestnictwo przy wykonywanych zadaniach. Pracownicy fundacji Autokreacja dzięki projektowi Liderzy w organizacji wielokulturowej