attraheramera.tarotguiderna.se
Bädda för positiva resultat
Brukar du överskatta hur mycket du ska kunna prestera på kort tid? Det är du inte ensam om. De allra flesta av oss överskattar nämligen oftast hur mycket vi ska åstadkomma inom en relativt kort tidsrymd. Det här leder förstås ofta till besvikelse, löften som inte kan infrias och en känsla av mis