attefallshusen.com
Friggebod och Attefallshus - Regler och bestämmelser
Läs om vilka regler som omfattar attefallshus och friggebodar, regler för friggebod och regler t.ex. behöver man bygglov för friggebod?