attefallshusen.com
tomt - Attefallshus
En tomt är ett markområde som är bebyggt, eller avses att bebyggas. En tomt kan vara en egen fastighet eller del av en fastighet. En fastighet kan bildas via en lantmäteriförrättning genom avstyckning. En skogs & jordbruksfastighet räknas inte som tomt men kan delvis bestå av tomtmark.