attefallshusen.com
Info om Kvadratmeter för Attefallshus - Information om kvadratmeter
En kvadratmeter är arean av en kvadrat med sidan en meter. Kvadratmeter används till exempel som mått vid storlek på bostäder & tomter i länder som använder Internationella måttenhetssystemet.