atsuchitomoko.com
KAORI | tomoko atsuchi
178×130cm oil on canvas