atinybitbeautiful.com
Rosa
Denne morgenen er langdryg, jeg vil at det skal være morgen i flere timer til, og at dagen ikke skal starte. Kanskje jeg bare hopper rett fra morgen til kveld og glemmer hele dagen. Ja, det høres u…