atinybitbeautiful.com
Om 3 timer er jeg i London
For noen uker siden fikk jeg tilbud fra Middlesex University, en av skolene jeg har fått plass ved, om å komme å besøke skolen deres, med gratis reise og opphold, for å få informasjon og omvisning …