atinybitbeautiful.com
Hortensia
Dagen skolen startet, kom regnværet. Bodø by skiftet brått fra sommerbyen den har vært de siste månedene, til dette. Konstant regn, den sure vinden, og det mørke laget med skyer som pakker inn hele…