atinybitbeautiful.com
Fingertupper
Regnet på vindusruten er pent, men ikke så pent at han vil gå ut i kulden og fryse for å oppleve det. Han er av den stille typen, som ikke sier viktige ord for å komme frem til en dypere mening, fo…