ateneucoopbll.cat
Mòdul Introducció als processos grupals
El pròxim 17 i 18 de febrer tindrà lloc el primer mòdul del curs anual de facilitació i elderatge d’introducció als processos grupals organitza't per la Cooperativa Integral El Roser de Sant Boi de Llobregat. El curs anual de facilitació i elderatge està pensat per a qualsevol persona que vulgui millorar les seves relacions personals i crear o formar part de grups efectius. És una formació dissenyada per a aquelles persones que vulguin aprendre a: – Conèixer-se millor i relacionar-se millor amb les persones del seu entorn. – Desenvolupar confiança i seguretat en si mateixes i crear confiança al seu voltant. – Comunicar-se amb els altres amb autenticitat i empatia. – Resoldre positivament tensions i conflictes. – Facilitar reunions efectives i inspiradores. – Liderar projectes que generin adhesió i entusiasme. – Convertir-se en professionals en facilitació de processos de grup. – Portar la veu del élder en les seves relacions i grups. El preu del mòdul és de 150€ Més informació i inscripcions: formacio@elroser.es