ateisto.org
Historio
Ekzistis Liberpensula Sekcio de SAT, kies ĉefaj aktivuloj estis Kurt Hubricht (redaktoro), en Leipzig, kaj Kurt Klaps (sekretario) en Danzig. Hubricht eldonis en 1923 – 1925 la bultenon Nova…