ateisto.org
Estraro de ATEO
Prezidanto: Roland Schnell, Germanujo Vic-prezidanto: Dominique Simeone, Francujo Sekretario: Anna Löwenstein, Italujo Kasisto: Dieter Rooke, Svislando Redaktoro: Christian Rivière, Francujo