ateisto.org
Estraro de ATEO
Prezidanto: Vakas Vic-prezidanto: Dominique Simeone, Francio Sekretario: Anna Löwenstein, Britio Kasisto: Dieter Rooke, Svislando Redaktoro: Nyegosh Dube, Pollando Grafikisto: Jakvo Schram, Belgio