ateisto.org
Ekstera agado
La vicprezidanto de ATEO, Dominique Simeono, reprezentis nian asocion ĉe la fondkunveno de la Internacia Asocio de Liberpenso en aŭgusto 2011. Pluraj esperantistoj ĉeestis tiun kunvenon en Oslo, No…