ateisto.org
La liberpensula frakcio ĉe SAT
Tradicie la laborista movado kaj SAT ludis gravan rolon. Liberpensula Frakcio Historio