atayali.com
KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL DAVRANIŞI İDARİ EYLEM/İŞLEM DEĞİL
Kamu görevlilerinin görevi sırasındaki eylem ve davranışlarının tamamı idari eylem ve işlem niteliğinde değildir. Buradaki ölçüt görevi sırasında olması değil görevi nedeniyle/göreviyle ilgili olarak idari eylem ve işlemde bulunmuş olmasıdır. Zira kamu görevlisinin kişisel kusura dayanan eylem ve davranışı ne idari eylem ne de idari işlem sayılmıştır. Aşağıda yer alan karardan da anlaşılacağı üzere kamuREAD MORE