asp-politiek.nl
Verzet je tegen religieus extremisme! (Don’t Pray For London)
Bid niet voor Londen We hebben enkele zinsneden van Michael Stone vertaald en hier geplaatst met enkele aanvullingen/aanpassingen. (‘Progressive Secular Humanist’ van 4 juni 2017) Bidden is niet he…