asp-politiek.nl
Maak het Mogelijk; kom op voor een religieus neutrale samenleving.
Maak het mogelijk! De Atheïstisch Seculiere Partij is klaar om mee te doen aan de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Jij kunt dat mogelijk maken door een bijdrage storten in ons verkie…