asp-politiek.nl
Het wordt tijd voor de republiek en de constitutionele ongelijkheid overboord te gooien.
De dag dat we gezamenlijk onze ongelijkheid vieren. In Nederland worden niet alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren. We erkennen een gezin dat erfelijk belast is …