asp-politiek.nl
Het is ongehoord dat ouders op grond van gelovige tradities een kind genitaal mogen verminken.
Op basis van een religieuze traditie wordt inbreuk gedaan op de integriteit van het jonge menselijk lichaam waarvoor geen medisch noodzaak voor te geven is toegestaan. Zie hiervoor het artikel van …