asp-politiek.nl
Een vrijdenker kan niet voor de monarchie zijn.
Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 10 mei 2018 stelt Anton van Hooff (classicus en oud-voorzitter DVG) dat: Een vrijdenker niet voor de monarchie kan zijn. Het is toch absurd dat het hoo…