asp-politiek.nl
Durf te kiezen voor kwaliteit van onderwijs voor iedereen.
Het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie legt de vinger op de zere wond van het Nederlandse onderwijssysteem. Op woensdag 12 april 2017 geeft Petra Visser in Trouw haar analyse: ‘Onderwijsv…